• Witamy w GOK GÓRZNO
Mijający tydzień upłynął nam pod znakiem inspirujących spotkań z ciekawymi ludźmi, warsztatami
wymianą doświadczeń, które odbywały się w ramach XII Ogólnopolska Giełda Projektów "animacja + włączanie" Toruń, dwa pierwsze dni to prezentacje projektów, którym istotnym, przewodnim tematem było włączanie różnych interesariuszy w działania kulturalne.
W środę w Gminnym Ośrodku Kultury gościliśmy 20 uczestników giełdy, podczas wizyty studyjnej było wspólne gotowanie, tworzenie rękodzieła i co najważniejsze: rozmowy, dzielenie się doświadczeniami pomysłami. Pochwaliliśmy się naszymi działaniami tj. wJANki w Górznie, Razem do Trójstyku, Lato w teatrze, współpracą z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz rzemieślnikami z naszej gminy.Uczestnicy wizyty studyjnej, Koła Gospodyń Wiejskich oraz rzemieślnicy prowadzący warsztaty,stoją na tle budynku Gminnego Ośrodka Kultury