• Witamy w GOK GÓRZNO

Gminny Ośrodek Kultury w Górznie realizuje we współpracy z Narodowym Centrum Kultury projekt "Górzno - nowe spojrzenie". Pierwszy etap to przeprowadzenie diagnozy zasobów i oczekiwań w zakresie kultury wśród mieszkańców miasta i gminy. Drugi etap zakłada realizację ze środków NCK kilku inicjatyw lokalnych. Wyłonione one zostaną w zorganizowanym przez GOK naborze w nawiązaniu do diagnozy przeprowadzonej w pierwszym etapie.

Obecnie zbieramy i będziemy opracowywać informacje o oczekiwaniach mieszkańców wobec oferty kulturalnej, możliwościach rozwoju, dotychczasowej i przyszłej działalności instytucji kultury. Były zaplanowane spotkania z mieszkańcami, niestety stan epidemii zmusił GOK do zastosowania innych metod konsultacyjnych, a mianowicie: odbywają się wideokonferencje, uruchomiona została internetowa ankieta. To dla respondenta tylko 10-15 min., a dla nas kopalnia wiedzy o tym co chcieliby zrealizować mieszkańcy. 

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNzkD4tyL6jP0TAqisuxJCE-s9nzvSIPsL1XUOeZ4i3YGM7A/viewform