• Witamy w GOK GÓRZNO

Gminny Ośrodek Kultury w Górznie został beneficjentem programu ministra Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Infrastruktura Domów Kultury". Ministra Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska zdecydowała o przyznaniu dofinansowania w kwocie 14000,00 zł. Powyższa suma, plus wkład własny beneficjenta (15%), zostanie przeznaczona, zgodnie z wytycznymi programu, na zakup sprzętu oświetleniowo-nagłośnieniowego. 

Lista wszystkich beneficjentów tegorocznej edycji dostępna na stronie ministerstwa: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/rozwoj-infrastruktury-kultury/infrastruktura-domow-kultury.php