• Witamy w GOK GÓRZNO

Nasz wniosek złożony do Narodowego Centrum Kultury na program "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020" został rozpatrzony pozytywnie i uzyskamy dofinansowanie. W pierwszej fazie na przeprowadzenie diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i gminy Górzno, w drugiej zaś, na co bardzo liczymy, na realizację lokalnych kulturalnych inicjatyw. O przebiegu realizacji projektu będziemy informować Państwa dostępnymi kanałami informacyjnymi: plakaty, media społecznościowe, strony internetowe, spotkania.

GOK miał już to szczęście uczestniczenia w tym programie, a było to w 2014 roku, celem programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.