• Witamy w GOK GÓRZNO

Gminny Ośrodek Kultury przystąpił do programu "Infrastruktura domów kultury" i uzyskał dofinansowanie 20000,00zł ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt pn. "GOK Górzno - dokumentacja techniczna" zakłada przygotowanie profesjonalnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz branżowej obejmującej prace modernizacyjne z zakresu instalacji elektrycznej, instalacji C.O., dostosowania budynku do przepisów przeciwpożarowych, dostosowania wnętrza do sprawnego poruszania się seniorów i osób niepełnosprawnych. Całkowita kwota projektu to 25000,00zł (4000,00zł to dotacja celowa Urzędu Miasta i Gminy Górzno, a 1000,00zł to środki własne.