• Witamy w GOK GÓRZNO

"Debata kulinarna pomiędzy Antkiem, a Śledziem". W debacie o kulinarnych zwyczajach, daniach, o tym jak i co podawano na stoły w naszych okolicach wezmą udział panowie: Piotr Grążawski i Andrzej Szalkowski. „EtnoKuchnia / Poszukiwania”, to tytuł projektu, na który GOK uzyskał dofinansowanie z programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska”. We wrześniu i październiku czekają nas, spotkania, warsztaty, które mają na celu przybliżenie, nazwanie oraz spróbowanie wytworów kuchni regionalnej z pogranicza kuchni kujawskiej i pomorskiej. Na działania złożą się spotkania z historykami i popularyzatorami kuchni regionalnej, warsztaty kulinarne oraz podsumowanie działań w postaci festynu dla mieszkańców.

EtnoKuchnia / Poszukiwania będzie swego rodzaju dyskusją nad dziedzictwem kulinarnym naszego regionu. Projekt ten wzmocni poczucie tożsamości kulinarnej w szczególności dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Górzno.