• Witamy w GOK GÓRZNO

Mieszkańców miasta i gminy zapraszamy do GOK-u 23 maja 2018. Tego dnia o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie nt.: "Determinanty (warunki) rozwoju miasta i gminy".

Wykład połączony z dyskusją poprowadzi, inicjator wydarzenia, Jarosław Krysiński, doktorant Uniwersytetu Szczecińskiego Instytutu Politologii i Europeistyki, magister strategii i prakseologii, magister bezpieczeństwa narodowego, zarządzania bezpieczeństwem państwa, podoficer rezerwy Wojska Polskiego. Wstęp wolny.